Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Değişikliği Yayınlanmıştır.

Yayınlanan Tebliğ ile; Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucularına (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.) yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına 1 Temmuz 2021 itibariyle geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.